mWEB

Levende web – engasjerte deltakere

Websider fra mWEB er lagd for interaksjon og kommunikasjon, både ut og tilbake – og ikke minst internt. Vi har særlig erfaring med organisasjoner og virksomheter som vil livnære relasjoner over nettet med og mellom sine medlemmer, deltakere og kunder. Det er slik vi arbeider for websider som holder seg ferske og levende over tid.

Godt webdesign handler om mer enn utseende. Det er viktig å vise den informasjonen som brukerne er ute etter når de besøker siden. Designet skal reflektere virksomhetens visuelle profil, målgruppens informasjonsbehov og fremheve målene med websiden. Tilgjengelighet for folk med funksjonsnedsettelse er også viktig, og har konsekvenser bl.a. for fargebruk og strukturering av innhold.

 

Alle våre webløsninger produseres ved hjelp av vårt meget brukervennlige publiseringsverktøy (CMS) mWEB. Her bygges redaksjonelt innhold på ulike nivåer, og en mengde annen funksjonalitet er tilgjengelig for økt interaktivitet og nytte. Tar dere i bruk intranettløsningen vår, blir det også enkelt å samarbeide digitalt innenfor organisasjonen, med f.eks. egne grupper for ulike styrer og komiteer, lag, prosjektgrupper, og så videre.

Lær om verktøyet som hjelper dere →

 

Design

Alle våre prosjekter følger en klar plan som starter med klartlegging av status og behov. Hvem er målgruppen? Hvorfor besøker de nettsidene? Hva vil dere tilby?

 

Vi leverer utkast og dere gir kommentarer og innspill. Til slutt blir vi enige om et design som både engasjerer og tjener målsettingene vi har satt.

 

Har dere i samme anledning behov for design av logo, trykksaker, og lignende? Spør oss om et tilbud!

Utvikling

Et design som bare eksisterer på papir er ikke så mye verd. Vi oversetter designet til web-språk, og gjør det mulig å sette inn dynamisk innhold som kan utvikles videre.

 

Ved hjelp av funksjonsrike mWEB, som er vår egenutviklede tekniske plattform og publiseringsverktøy (CMS), kan vi tilby fleksible løsninger til svært gode priser.

 

Er det behov som ikke dekkes av standardfunksjonalitet, kan vi når som helst utvikle skreddersydd for dere.

Publisering

Som totalleverandør av websider sørger vi for en "nøkkelferdig" leveranse. Vi sørger for nødvendig infrastruktur (webserver), ordner med domene, setter opp alt teknisk – og garanterer 99,9% tilgjengelighet.

 

Som standard setter vi også opp nettsidenes grunnstruktur i mWEB, eller vi avtaler innholdsproduksjon til oppstart. 

 

Dersom dere ønsker hjelp med redaksjonelle tjenester kan vi selvsagt også bistå med dette – når som helst.

 

 

 

 

PS! Trenger dere også hjelp med profesjonelle kontorverktøy?

Vi hjelper virksomheten i gang med Office 365, både for e-post (50GB), fildeling (1TB), nettmøter og sikker mobil tilgang til alt – overalt.

Les mer om Office 365 →