mWEB

Rollebasert tilgang

Med mWEB har du god kontroll over hvem som kan gjøre hva.

Hvert nettsted har sitt eget kontrollpanel, tilgjengelig under adressen www.[dittnettsted.no]/admin, som brukes til å administrere alt av innhold på nettstedet. For å oppnå større grad av samarbeid, uten at dette går ut over sikkerheten og kvalitetskontroll av innholdet, er systemet inndelt i ulike tilgangsnivåer:

Registrert bruker

Dette er det laveste nivået, og kan oppnås av hvem som helst dersom det er aktivert registrering av nye brukere på nettstedet. Er ikke denne funksjonen aktivert, kan du selv opprette brukerne og tildele dem passord, for så å gi dem tilgang til beskyttede deler av nettstedet ditt - det kan for eksempel være medlemmer i organisasjonen som et fotoalbum kun skal være tilgjengelig for. De registrerte brukerne kan også delta i det interne nettsamfunnet ved å opprette og melde seg inn i grupper, dersom nettstedet ditt har aktivert slik funksjonalitet. Siden gruppene lever "sitt eget liv" utenfor kontrollpanelet, kan helt vanlige brukere også være administratorer av grupper, og tilføre disse innhold. Dersom slike grupper i neste omgang kobles sammen med eksisterende sider av en administratorbruker i kontrollpanelet, vil man kunne oppnå et større fellesskap for målrettet vedlikehold av innhold, uten at flere enn nødvendig får tilgang til til hele kontrollpanelfunksjonaliteten.

Begrenset administratortilgang

Det finnes flere nivåer av administratorer, men dette er det mest grunnleggende. Dersom du oppgraderer en bruker til dette nivået, kan vedkommende opprette og redigere sider som han selv har opprettet, men ikke redigere noe annet. Dessuten kan ikke brukeren selv publisere sidene han lager, men må sende dem til redaksjonen for godkjenning før de kan sees av offentligheten. Denne brukertypen har heller ikke tilgang til å redigere den offentlige kalenderen.

Administrator

Som en generell administrator, kan brukeren selv publisere egne sider og hendelser i kalenderen. Han kan imidlertid ikke redigere andre sine sider, utenom å laste opp bilder til de eventuelle fotoalbumene deres. Administratorer kan også moderere kommentarer og andre brukerbidrag, og administrere påmeldinger til arrangementer som vedkommende enten har opprettet selv, eller blitt gitt eksplisitt tilgang til av en annen administrator.

Redaksjon

Dette er det høyeste nivået av brukere, og kan kontrollere alt av funksjoner som finnes i kontrollpanelet. Redaksjonsbrukere kan redigere, godkjenne og slette alt av innhold uavhengig av hvem som har opprettet dette. I tillegg kan de legge til og redigere tilgangsnivå for andre brukere. Redaksjonsbrukere har dessuten tilgang til administrasjon av eventuell fakturering som skjer via nettstedet, samt loggfiler som viser detaljert aktivitet.