mWEB

Ny funksjonalitet i versjon 3.2

MosaikkWEB har gleden av å presentere en rekke forbedringer og nyvinninger i den nye versjonen av mWEB som rulles ut denne uken, til glede for både administratorer og vanlige besøkende.

For administratorer

Det første du merker er at velkomstskjermen når du logger inn har fått en mengde nyttig informasjon om nettstedet ditt. Her får du også alltid opp siste nytt fra MosaikkWEB, slik at du får maksimal glede av alle nyhetene vi stadig tilfører.

 
I sideoversikten har du nå fått et nytt valg for hver enkelt side, kalt Integrering. Går du inn her, får du fram et panel som hjelper deg å sy sammen informasjon på tvers av nettstedet, blant annet ved å trekke inn et gitt kalenderarrangement på siden. Du har også full kontroll over hvilke underordnede sider som kommer til syne på siden, og kan fritt endre rekkefølgen på disse her.

Når du redigerer en side har du nå muligheten til å aktivere et kontaktskjema på siden, og samtidig angi en hvilken som helst e-postadresse som mottaker av henvendelser via dette skjemaet. Den innebygde tekstbehandleren har blitt kraftig oppgradert, og rydder nå opp i formateringen ved direkte innliming fra Word-dokumenter, uten at stil-informasjon går tapt (overskrifter, lister, osv.). En rekke nye valgmuligheter for tabeller er også lagt til, samt en funksjon for enkel innsetting av YouTube-videoer. Du kan dessuten fritt endre størrelsen på tekstbehandler-feltet, og redigere i full skjerm om du vil.

Arrangementskalenderen blitt opprustet og blant annet kan du nå:

  • Legge inn bilder på en arrangementsside
  • Angi oppmøtetidspunkt/”dørene åpner” for arrangementer
  • Opprette nye påmeldinger med eller uten betalingskrav
  • Tilby deltakere som melder seg på om å samtidig bli medlem i organisasjonen din
  • Offentliggjøre automatisk oppdatert deltakerliste for et arrangement


En helt ny modul har også fått plass, såkalte Notiser. Dette kan betraktes som en samling ”post it”-lapper som kan klistres opp på hvilke som helst av sidene dine, via det nevnte integrasjonspanelet. Her kan du også sette inn bilder, og angi en automatisk utløpsdato om du vil.

Til slutt har en rekke feil blitt reparert, brukerrollene har blitt korrigert for hver enkelt modul, faktureringsmodulen har fått økt oversiktlighet og sikkerheten er gjennomgått i alle moduler.

For besøkende og andre brukere

  • Komplett arrangementskalender er alltid tilgjengelig under adressen /kalender/
  • Mulighet for profilbilde for brukere, og generelt flere muligheter på ”Min side”
  • Forbedret diskusjonsforum og kommentarmulighet
  • Skrevet avAdministrator
  • Publisert