mWEB

HTTPS til alle våre kunder

Nye krav til sikkerhet og personvern har gjort HTTPS til en nødvendighet for moderne websider, og dette tar mWEB konsekvensen av.

HTTPS gir besøkende på nettsiden en kryptert tilkobling som beskytter mot avlytting og tukling med informasjonen mens den transporteres over Internett. Det er gjort en stor innsats fra sentrale aktører for å senke terskelen med å få etablert HTTPS for en nettside, ettersom slik kryptering ofte har vært forbundet med avansert konfigurasjon. Nå gir mWEB også et bidrag til en sikrere hverdag på nettet, ved å sørge for dette for alle kunder.

 

Google og andre søkemotorer har satt fart i prosessen med å "kryptere hele nettet", ettersom de nå gir nettsider med HTTPS en høyere plassering i deres søkeresultater.

 

I tillegg har nettlesere som Firefox og Chrome begynt å markere tilkobling til nettsider uten HTTPS som "Ikke sikker", dersom siden også inneholder et innloggingsskjema.

 

Siden dette berører flertallet av våre kunder, har vi besluttet å sørge for oppgradering av samtlige nettsider til HTTPS som standard. Vi vil fortløpende utføre denne oppgraderingen for våre kunder i løpet av året.

 

NB! Dersom dere ønsker "grønn adressenlinje" i nettleseren slik som f.eks. banker og Google har, så krever dette utstedelse av et særskilt sertifikat. Ta kontakt for et tilbud.