mWEB

GDPR for våre kunder

Nye personvernregler kjent som GDPR, gjør seg gjeldende i Norge i løpet av sommeren. Dette medfører noen endringer som påvirker alle våre kunder, blant annet i form av databehandleravtalen.

Alle våre kunder trenger blant annet en gyldig databehandleravtale med mWEB for at vi skal kunne behandle personopplysninger på vegne av dere. Fordi GDPR stiller nye krav til både databehandler (mWEB) og behandlingsansvarlig (den enkelte av våre kunder), er det også nødvendig for oss å etablere nye databehandleravtaler med deg som kunde.

 

I praksis trenger ikke noen å lure på om dette er nødvendig eller ikke. Selv om vi "bare" leverer en webside-tjeneste, så behandler vi personopplysninger på vegne av våre kunder som til syvende og sist har ansvaret for at dette går riktig for seg.

 

Databehandleravtalen sørger for en formelt bindende avtale som gjør det lovlig for oss som leverandør (samt vår underleverandør) å behandle personopplysninger for mennesker som vi ikke har noen som helst relasjon til. Dette er i motsetning til dere som er våre kunder, som er virksomheter med en relasjon til folk som besøker og bruker websidene deres.

 

Derfor sender vi også ut nye databehandleravtaler til alle våre kunder, slik at disse er gyldige også når nytt personvernregelverk trer i kraft i Norge, sannsynligvis fra 1. juli 2018.

 

Les gjerne også Datatilsynets veiledning om nye personvernregler.